Gezamenlijke verklaring voor het verbeteren van orgaandonatie en transplantatie

Gepubliceerd op 14 november 2019

In Europa staan ruim 140.000 mensen op een wachtlijst voor een donororgaan. Van hen overlijden er iedere dag ongeveer 18. Om hier verbetering in te brengen, presenteerde de European Kidney Health Alliance (EKHA) in oktober een gezamenlijke verklaring met verbetervoorstellen.

EKHA-voorzitter professor Vanholder presenteerde de Shared Vision for Improving Organ Donation and Transplantation in the EU tijdens de jaarlijkse vergadering van het EU Health Policy Platform in Brussel.

De verklaring bevat voorstellen op diverse thema’s, zoals levende donatie, educatie en training van professionals, voorlichting, donorregistratiesysteem, toegang en betaalbaarheid van vervangende behandelingen.

Kans om verbeteringen te agenderen 

Deze gezamenlijke verklaring is het resultaat van een initiatief van EKHA. Hij kwam tot stand samen met nationale organisaties, transplantatieorganisaties, medische professionals en patiëntenverenigingen. Ook een aantal leden van het Europees Parlement heeft de verklaring ondertekend.

Het is een kans om beleidsvoorstellen over orgaandonatie- en transplantatie te agenderen bij de EU en de lidstaten. Het Joint Statement geldt voor alle te transplanteren organen.  

Lees ook