Goed gesprek over zittend ziekenvervoer

Gepubliceerd op 11 februari 2020

Vorige week hebben vertegenwoordigers van Zilveren Kruis, Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN), nierpatiëntenvereniging Solidair en de NVN om tafel gezeten om de problemen met het taxivervoer naar het dialysecentrum door te nemen. We kijken terug op een goed gesprek waarin ZCN tekst en uitleg gaf over de problemen, maar vooral ook over de maatregelen die de laatste weken zijn genomen om de problemen te verhelpen.

In een brief naar de verzekerden (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland en Pro Life) legt ZCN uit welke verbetermaatregelen zijn genomen en hoe het vervoer kan worden aangevraagd: Zittend ziekenvervoer via ZCN.

Meldactie

Er zijn al langer problemen met het taxivervoer naar de dialyse, maar per 1 januari zijn die verergerd doordat nieuwe contracten ingingen of nieuwe vervoerders zijn aangesteld. Vooral in Overijssel werden mensen niet of te laat opgehaald of stonden zij eindeloos in de wacht om telefonisch een afspraak te maken.

De NVN is een meldactie gestart. Hebt u problemen met het vervoer naar en van de dialyse meld ze dan bij uw dialysecentrum of maatschappelijk werker. Dat kan tot 15 februari. De dialysecentra verzamelen de klachten en geven ze door aan de NVN. De uitkomsten van de meldactie nemen wij mee in onze gesprekken met de zorgverzekeraars.

Vertegenwoordigers van NVN, npv Solidair, ZCN en Zilveren Kruis

Lees meer