Hoe gaat het met je? 40 jaar patiëntenbeweging in beeld

Gepubliceerd op 23 november 2017

Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben Dianda Veldman (Patiëntenfederatie), Huib Cense (FMS) en Ab Klink (zorgverzekeraar VGZ) zojuist de eerste exemplaren van het boek ‘Hoe gaat het met je?’ in ontvangst genomen.

Auteur (en NVN-directeur) Hans Bart schets in ‘Hoe gaat het met je?’ het ontstaan en de toekomst van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Wat betekenen zij voor de individuele patiënt en voor de maatschappij als geheel vroeger, nu en in de toekomst?

Maatschappelijke ontwikkeling

Maatschappelijke ontwikkelingen die in de jaren 50 ontstonden én stimulerend beleid van de overheid sinds eind jaren 70, leidden tot een patiëntenbeweging waarvan, tot op de dag van vandaag, steeds meer verwacht wordt door diezelfde overheid.

‘Het maatschappelijke middenveld - tot 1974 - is niet in staat gebleken om een duurzaam en adequaat systeem van gezondheidszorg te realiseren. Ook de regulering van de overheid, in de periode tot 2000, heeft vervolgens niet tot het gewenste systeem geleid. Om wél tot de kwaliteit en beschikbaarheid van de gezondheidszorg te komen, wordt nu de oplossing van de marktwerking verwacht. Hierbij wordt de patiëntenbeweging gezien als countervailing power die tegenwicht moet bieden aan de dominante partijen in de zorg: zorgaanbieders en zorgverzekeraars.’ Hoe reëel is dat?

40 jaar NVN

Hoe gaat het met je? verschijnt in de week dat ook het jubileum van de NVN gevierd wordt. Tijdens ons Jubileumfestival ‘reizen’ wij met onze leden langs de mijlpalen van de afgelopen 40 jaar.