Hoe is de toegang tot zorg in uw gemeente geregeld?

Gepubliceerd op 20 november 2017

  • Is de toegang tot de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in uw gemeente goed geregeld?
  • Sluiten zorg, ondersteuning en hulpmiddelen aan bij uw vraag en wensen?
  • Wordt er in uw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Patiëntenfederatie Nederland onderzoekt in de aanloop daarnaartoe wat u de afgelopen 4 jaren als verbetering of verslechtering heeft ervaren in uw gemeente en wat u de komende 4 jaar graag anders zou willen.

Wilt u laten weten wat u wel en niet goed vindt aan de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in uw gemeente? Vul dan de vragenlijst van Patiëntenfederatie Nederland in: Meldactie gemeenteraadsverkiezingen.