Hoe is uw kwaliteit van leven?

Gepubliceerd op 04 april 2017

In totaal 12 ziekenhuizen en dialysecentra doen mee aan de ontwikkeling van PROMs: het meten van kwaliteit van leven en ervaren klachten (symptomen) bij dialyse- en nierfalenpatiënten. Dit worden ook wel PROMs-metingen genoemd. Nefrovisie voert de metingen uit. Welke centra precies meedoen, ziet u in de tabel hieronder.

Vult u de vragenlijst in?

Hebt u van uw (dialyse)centrum het verzoek gekregen om online een vragenlijst in te vullen over uw kwaliteit van leven en de klachten die u ervaart? Wij hopen van harte dat u meedoet. Ook als u al eerder dit jaar, of vorig jaar de lijst al een keer heeft ingevuld.

Hoe meer mensen deze vragenlijst invullen, en hoe vaker ze dit doen, hoe beter kan worden nagegaan of de vragenlijst ook goed werkt voor de praktijk. U kunt de vragenlijst uiterlijk zondag 9 april 2017 invullen.