Hoe kies je voor een nierfunctievervangende behandeling?

Gepubliceerd op 09 maart 2017

De NVN is lid van de European Kidney Health Alliance (EKHA), een Europees samenwerkingsverband dat zich inzet voor doelmatige en betaalbare nierzorg in de EU.

De EKHA start deze maand in zes landen een onderzoek onder nierpatiënten naar hun keuzeproces voor een nierfunctievervangende behandeling. De resultaten worden in april gepresenteerd op het European Kidney Forum in Brussel. Men wil hiermee verschillen in Europa in kaart brengen en op de agenda krijgen van EU-beleidsmakers.

Vul de vragenlijst in

De NVN nodigt u uit om mee te doen aan dit onderzoek door de vragenlijst nierfunctievervangende behandeling in te vullen. 

We willen hierbij een paar korte opmerkingen maken:

  • De vragenlijst is bestemd voor zowel predialysepatiënten, dialyserenden als getransplanteerden.
  • De vragenlijst is een Vlaamse vertaling, sommige termen zijn wat anders dan bij ons (o.a. ‘hospitaaldialyse’, ‘huisdialyse’). Als u vragen hebt bij het invullen, mail ons dan op internetpanel@nvn.nl.
  • Verplichte vragen herkent u aan een sterretje (*) vóór de vraag. Vragen waarbij u meerdere antwoorden kunt aanvinken hebben vierkantjes vóór de antwoorden (□), bij rondjes kunt u maar één antwoord geven. 

Deelname is uiteraard volledig anoniem en het invullen kost enkele minuten. U kunt deelnemen tot 1 april.