Hoe worden keuzehulpen in praktijk gebruikt?

Gepubliceerd op 20 februari 2019

Keuzehulpen helpen bij het maken van passende keuzes in de zorg. Toch worden de ontwikkelde keuzehulpen in de praktijk nog niet zo goed benut. Dat blijkt uit de inventarisatie ‘Het gebruik van keuzehulpen; motieven, kansen en drempels bij zorgverleners’.

Implementatie gaat niet vanzelf

Door keuzehulpen te koppelen aan Samen beslissen, kan het gesprek tussen patiënt en zorgverlener beter worden. Zo wordt het meer een dialoog dan een standaard voorlichting.

Verder is het belangrijk dat keuzehulpen goed in de praktijk worden ingevoerd. Dat blijkt niet vanzelf te gaan. Het is belangrijk dat teams duidelijke afspraken maken over wie wat doet. En een tijdelijke kartrekker kan daarbij nuttig zijn. Dit zijn enkele conclusies uit de factsheet Het gebruik van keuzehulpen (website Patiëntenfederatie Nederland).

Handreiking voor de nefrologie

Naar aanleiding van deze resultaten heeft de NVN binnen dit project een handreiking gemaakt: Samen beslissen bij nierfunctievervangende behandeling; een praktische handreiking voor zorgverleners. In deze handreiking worden onder andere de 3 Goede vragen, de consultkaarten en de Nierwijzer toegelicht; hoe ze zijn ontwikkeld, wat hun relatie is met Samen beslissen en hoe je ze kunt gebruiken als zorgverlener. Aansluitend daarop heeft de NVN samen met DOMESTICO een workshop ontwikkeld.

Dit zijn enkele manieren waarop de NVN Samen beslissen helpt in te voeren. Samen beslissen staat dan ook centraal in het NVN-activiteitenplan 2019.

Lees ook