Hoe zit het met de regels voor taxivervoer naar dialyse?

Gepubliceerd op 18 juni 2020

Een mondkapje dragen in de dialysetaxi, moet dat? En met hoeveel personen mag je eigenlijk vervoerd worden in één taxi? Een rondgang op sociale media laat zien dat er grote verschillen zijn tussen taxibedrijven.

De ene patiënt zegt dat hij nog nooit een mondkapje heeft gedragen, de ander moet het altijd op, want dat is standaardbeleid voor zowel chauffeur als patiënt bij zijn vervoerder. Sommige mensen worden altijd alleen vervoerd, anderen zitten met 4 personen in een taxibusje. Hoe zit het nu eigenlijk met het vervoer naar het dialysecentrum? We vroegen het na bij het RIVM.

Vervoer in eigen auto

Voor vervoer in uw eigen auto geldt dat dat er niet meer dan drie personen afkomstig uit verschillende huishoudens in 1 auto mogen zitten. Is dat wel het geval dan kunt u zelfs een boete krijgen. Het uitgangspunt blijft namelijk: houd 1,5 meter afstand als u niet tot hetzelfde huishouden behoort. De regels voor individueel vervoer staan op de website van Rijksoverheid: Vervoer met de auto of de taxi

Taxivervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft in afstemming met het ministerie en het RIVM nu aparte regels voor taxivervoer van 2 groepen opgesteld: jongeren en mensen die naar dagbesteding gaan. In die laatste groep gaat het om thuiswonende ouderen, vaak met (beginnende) dementie, en om personen met een beperking die thuis of in een instelling wonen.

Deze regels wijken af van de regels voor vervoer in de eigen auto. Zo is bepaald dat er voor vertrek een goede gezondheidscheck (triage) moet plaatsvinden. Als dat gedaan is, en er dus geen personen in de taxi/bus stappen met klachten, hoeft de 1,5 meter niet in acht te worden genomen. De regel dat de personen die vervoerd worden uit hetzelfde huishouden moeten komen, wordt dan losgelaten.  Deze regels zijn te vinden op de site van het RIVM: Kader vervoer naar dagbesteding

Individuele afweging

Deze regels zijn dus specifiek voor personen die naar de dagbesteding gaan en jongeren. Ze zijn niet gericht op het groepsvervoer van personen met een kwetsbare gezondheid, zoals dialysepatiënten. Voor deze personen is het aan de behandelend arts om te bepalen of het verantwoord is om gezamenlijk in een taxi te zitten of dat individueel vervoer gewenst is. Ook kan de arts het dragen van een niet-medisch of medisch mondneusmasker adviseren.

Voor dialysepatiënten is een individuele afweging dus gewenst. Hier houdt de vervoerbranche echter waarschijnlijk geen rekening mee; die heeft één protocol voor zorgvervoer.

Beleid voor kwetsbare groepen

Het coördinatieteam nefrologie is van mening dat er ook richtlijnen voor mensen met een kwetsbare gezondheid zouden moeten komen, al was het maar met het oog op een eventuele tweede besmettingsgolf. Het RIVM heeft toegezegd contact op te nemen met de KNV om het beleid voor bepaalde risicogroepen nog verder te specificeren.

De NVN blijft de situatie rondom het dialysevervoer kritisch volgen, allereerst wachten we op reactie van het RIVM. Uiteraard houden we u op de hoogte.