Innovatieve ideeën voor de zorg maken kans op subsidie Nierstichting

Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Als zorgprofessional die werkt met patiënten met nierfalen kent u de behoeften van uw patiënten door en door. U hebt vanuit de dagelijkse praktijk waarschijnlijk allerlei goede, innovatieve ideeën waarmee de zorg flexibeler en patiëntgerichter kan worden. Deze ideeën kunnen nu meedoen aan de NierstichtingChallenge!

De Nierstichting stelt 400.000 euro ter beschikking voor concrete en direct toepasbare verbeteringen van de zorg. Maximaal 40 projecten kunnen voor €10.000 subsidie in aanmerking komen. De Nierstichting biedt samen met de NVN inhoudelijke ondersteuning bij de verdere uitwerking van het idee. Deadline voor de aanvraag is 15 november 2017.

Meer weten?

Kijk op NierstichtingChallenge, website Nierstichting