Kennismodule ‘Samen Beslissen voor belangenbehartigers’ online

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

Vertegenwoordigers van patiënten (dat zijn bijvoorbeeld regionale nierpatiëntenverenigingen) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere invoering van Samen beslissen. De basiskennis die zij daarvoor nodig hebben staat nu online in de kennismodule Samen beslissen voor belangenbehartigers.

Bij Samen beslissen bespreken zorgverlener en patiënt samen welk onderzoek, behandeling of ondersteuning het best bij de patiënt past. Alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven worden besproken.

Het kan nog beter...

Samen beslissen is belangrijk voor patiënten en zorgverleners, maar in de praktijk verloopt het nog niet altijd even goed. Uit onderzoek van het Nivel (2020) blijkt bijvoorbeeld dat artsen in grote meerderheid (97%) voorstander zijn van Samen beslissen. Tegelijkertijd erkent 36% van de medisch specialisten en 47% van de huisartsen dat ze Samen Beslissen beter kunnen toepassen.

Het onderzoek van Kantar (2020) toont aan dat patiënten zelf ook niet altijd Samen beslissen: van de deelnemende patiënten past 50% Samen beslissen altijd of bijna altijd toe. Belangenbehartigers kunnen in dit proces dus zeker nog wat verbeteren en in deze nieuwe kennismodule vinden zij de basiskennis die daarvoor nodig is.

Over de kennismodule

In de kennismodule voor belangenbehartigers worden onderwerpen als  ‘Wat is Samen beslissen’, ‘Hulpmiddelen bij Samen beslissen’ en ‘Mogelijkheden van belangenbehartiging’ afwisselend uitgelegd via tekst, video, afbeeldingen en oefeningen.

De module is vrij toegankelijk en gebruikers kunnen deze in hun eigen tempo doorlopen. Hiermee is deze kennis eenvoudig bereikbaar geworden. De NVN begeleidt en ondersteunt de RNV's bij het promoten van Samen beslissen.

De kennismodule is bereikbaar via: www.samenbeslissenvoorbelangenbehartigers.nl