Kiesraad: definitief géén referendum over verbeterde donorwet

Gepubliceerd op 02 juli 2018

De Kiesraad heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat er géén referendum komt over de wijziging van de donorwet. De initiatiefnemers voor een referendum hebben van het benodigde aantal van 300.000 stemmen nog niet de helft behaald.

De samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen zijn verheugd dat hiermee de weg vrij is om onder regie van minister Bruins (VWS) met volle kracht te werken aan succesvolle invoering van het actief donorregistratiesysteem. Invoering is voorzien in juli 2020. Eerst wordt nog een uitgebreide voorlichtingscampagne georganiseerd om ervoor te zorgen dat iedereen een bewuste keuze kan maken.

Betere donorwet

Met invoering van de verbeterde donorwet worden mensen geactiveerd een keuze te maken of ze wel of geen donor willen zijn en deze te registreren in het Donorregister.

Een succesvolle invoering van dit donorregistratiesysteem betekent op termijn meer postmortale donoren. Patiënten hoeven dan minder lang op de wachtlijst te staan voor een donororgaan. Hiermee worden mensenlevens gered. Elk jaar overlijden nu zo’n 150 patiënten terwijl ze wachten op een donororgaan en wordt eenzelfde aantal patiënten van de wachtlijst gehaald, omdat hun gezondheid zo zeer is verslechterd dat transplantatie niet meer mogelijk is.

De wetswijziging zorgt ook voor meer duidelijkheid voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. Voor artsen betekent het een duidelijker uitgangssituatie voor het gesprek met nabestaanden.

Bekijk ook