Koninklijke onderscheiding voor oud-NVN-directeur Hans Bart


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 11 oktober 2019

Het leek een ‘gewone’ Wetenschapsdag te worden voor Hans Bart, die onlangs stopte als directeur van de NVN. De verrassing was dan ook groot toen het programma werd stilgelegd voor een bezoek van locoburgemeester Marcel Oosterveer van Eindhoven en hij naar voren werd geroepen.

Belangrijke zorgpleiter

‘Hans Bart heeft veel invloed gehad op de manier waarop de zorgverleners omgaan met mensen met een ziekte’, aldus de locoburgemeester.
Ook is hij een grote steun geweest voor de nieuwe Donorwet.'

Bijzonder vond de locoburgemeester het dat Hans Bart, toen hij begon als directeur, een dag heeft meegelopen met een patiënt omdat hij wilde weten hoe diens leven eruit zag. Zijn meeleven ging zover dat hij later anoniem een nier doneerde.

'Hans is een verbinder die zich voor de samenleving heeft ingezet. Zijn inspanningen zijn van grote waarde geweest voor patiënten in het algemeen en nierpatiënten in het bijzonder.'

Tot slot benoemde locoburgemeester Oosterveer Hans Bart tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en speldde hem zijn onderscheiding op.

Samenwerking

Hans onderging alles zeer verbaasd, had dit geen moment zien aankomen. In een korte reactie zei hij dat hij zijn werk met heel veel mensen heeft gedaan: 'Alleen met een goed team kun je zo veel bereiken!'

We feliciteren Hans van harte met deze welverdiende onderscheiding!

Foto's: Sander Koning