Lagere Wajong uitkering? Wellicht recht op toeslag

Gepubliceerd op 08 februari 2018

Per 1 januari is de Wajong uitkering voor veel Wajongers verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Wajongers van wie is vastgesteld dat zij nog arbeidsvermogen hebben, krijgen met deze verlaging te maken.

Voor een deel van deze groep is het wellicht mogelijk om een toeslag te krijgen van het UWV. Dit is het geval als uw totale inkomen onder het sociaal minimum zakt. Hoe hoog het sociaal minimum is, hangt af van uw leefsituatie; woont u alleen of samen, met of zonder kinderen.

Meer informatie over het recht op toeslag en het aanvragen daarvan vind u op Toeslag van UWV, website UWV.