Magnesium, natriumbicarbonaat en kaliumcitraat voortaan vergoed voor nierpatiënten

Gepubliceerd op 18 januari 2018

Goed nieuws voor nierpatiënten: magnesiumsupplementen, natriumbicarbonaat en kaliumcitraat worden per 1 januari 2018 volledig vergoed voor patiënten met een nierziekte die afhankelijk zijn van deze medicijnen. Hierbij is de voorwaarde dat een internist-nefroloog of kindernefroloog het eerste recept voorschrijft. Een machtiging is niet meer nodig. 

Al enige jaren is er discussie over de vergoeding van magnesiumsupplementen, natriumbicarbonaattabletten en kaliumcitraattabletten voor patiënten met een nierziekte die afhankelijk zijn van deze medicijnen. Tot nu toe werden deze niet vergoed of zoals bij natriumbicarbonaat bij nierfalen slechts na afgeven van een machtiging door een internist-nefroloog of kindernefroloog. 

Internist-nefrologen Tom Nijenhuis (RadboudUMC), Ewout Hoorn (ErasmusMC), Marc Vervloet (VUMC) en Jos Barendregt (Gelre ziekenhuis) en Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder Nefrovisie, hebben zich lange tijd ingespannen om deze verbetering voor nierpatiënten te realiseren.

Lees meer

  • In de Verschillijst geneesmiddelen nefrologie ziet u van welke medicijnen de vergoeding in 2018 afwijkt ten opzichte van 2017.
  • De meest recente informatie over de vergoeding van geneesmiddelenbereidingen is te vinden op de website van de KNMP: Vergoeding apotheekbereidingen.  
  • De informatie en complete tabel van geneesmiddelenbereidingen is te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland:  Formulieren Apotheek bereidingen