Medicijn voor cystenierpatiënten beschikbaar

Gepubliceerd op 02 maart 2017

Goed nieuws voor mensen met cystenieren die nog een goede nierfunctie hebben. In december werd al bekend dat Zorginstituut Nederland (ZIN) de minister van VWS had geadviseerd het medicijn tolvaptan (Jinarc) op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. De minister heeft dit advies overgenomen; sinds 1 februari wordt tolvaptan ook in Nederland vergoed en kunnen patiënten met cystenieren via hun nefroloog ervoor in aanmerking komen. Er is de laatste jaren uitgebreid onderzoek verricht en daaruit blijkt dat tolvaptan de nierfunctieachteruitgang met 26% vertraagt.

Wie komt in aanmerking?

Om het middel goed te laten werken, moet u het wel lang slikken. Dat is de reden dat het middel alleen geschikt is voor mensen van wie de nierfunctie nog (redelijk) goed is. Het medicijn kan dan ook voorgeschreven worden aan cystenierpatiënten met een nierfunctie boven de 45% die 50 jaar of jonger zijn. Bovendien moet er sprake zijn van relatief snel progressieve ziekte, dat wil zeggen snelle groei van de grootte van de nier, dan wel snelle achteruitgang van de nierfunctie. Uit het onderzoek bleek dat elke vier jaar tolvaptan slikken zorgt voor één jaar uitstel van dialyse.

Hoe werkt tolvaptan?

Het medicijn onderdrukt het hormoon vasopressine, waardoor de urineproductie toeneemt. Dat is meteen ook een nadeel van het gebruik: de gemiddelde tolvaptan-gebruiker plast 6 liter per dag en moet dat dus ook aan vocht weer binnenkrijgen.

Wie schrijft voor?

Omdat het gebruik van tolvaptan leidt tot veel plassen, moet goed nagedacht worden of dit in uw leven kan worden ingepast. Uw nefroloog bespreekt dit graag met u. Start van behandeling kan eventueel ook plaatsvinden in 1 van de 5 landelijke centra met expertise in de behandeling van cystenieren met tolvaptan. Dat zijn UMC Groningen, UMC Leiden, VUmc Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en Erasmus MC Rotterdam.

Lees meer