Medische gegevens vanaf 2020 online in te zien


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Vanaf 1 juli 2020 zijn zorgverleners verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens. Zo kunnen patiënten hun eigen medische gegevens digitaal inzien en beheren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om huisartsen ondersteuning te bieden om dit mogelijk te maken.

Het voordeel van elektronische inzage is niet alleen de transparantie naar de patiënt. Ook kunnen patiënten vooraf al vragenlijsten en hun zelfmetingen invullen. Het gesprek in de spreekkamer kan daardoor meteen de diepte ingaan.

Met de subsidie van 75 miljoen euro kunnen de ICT-systemen geschikt worden gemaakt, huisartsen opgeleid en patiënten voorgelicht.

Bron: rijksoverheid.nl: Minister Bruins: €75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten.