Neem de regie in handen met de PPEP4ALL-training

Gepubliceerd op 12 december 2017

Het hebben van een chronische nierziekte heeft grote gevolgen voor het dagelijks bestaan. Hetzelfde geldt voor leven met een getransplanteerde nier. Beide gaan vaak gepaard met allerlei lichamelijke en geestelijke bijverschijnselen. Vermoeidheid, depressieve klachten en slaapproblemen komen veel voor en kunnen u beperken in uw mogelijkheden: uw werk, uw relatie, opleiding, etc. Hoe ga u hier het beste mee om?

Balans (her)vinden

Onderzoek toont aan dat het (her)vinden van de balans in het leven met een chronische (nier)ziekte belangrijk is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doet u niet in een middag, daarvoor is blijvende aandacht nodig. Ondersteuning door zorgprofessionals, naasten en andere mensen met een nierziekte helpt daarbij om te leren structureel anders met de ziekte om te gaan. Maar hoe bouwt u zo’n ondersteuning voor uzelf op?

Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (PPEP4ALL) is een zelfmanagement-educatieprogramma. Het leert u beter om te gaan met de ziekte en geeft u de regie over uw leven terug. De nadruk ligt daarbij op uw mogelijkheden, niet de beperkingen. Het blijvend effect is wetenschappelijk aangetoond. Dit effect wordt onder andere bereikt doordat uw partner of mantelzorger de training ook volgt. Daarnaast wordt het samen met andere patiënten volgen van de training als erg krachtig ervaren.

Vergoed door VGZ

De NVN heeft onlangs voor haar leden een collectieve verzekering afgesloten met zorgverzekeraar VGZ. Zowel de NVN als VGZ zijn enthousiast over PPEP4ALL en willen nierpatiënten stimuleren deze te volgen. VGZ-verzekerden en hun partners krijgen de training daarom vanaf 2018 vergoed uit de aanvullende verzekeringspolis.

Daarnaast stelt VGZ budget beschikbaar aan de NVN om samen met PPEP4ALL een project te starten waarmee de training nog specifieker voor nierpatiënten wordt gemaakt. Het komend jaar houden we u op de hoogte van dit project.

Lees meer