Nierpatiënten betrokken bij kwaliteitsmeting dialysecentra

Gepubliceerd op 19 november 2019

In oktober is het pilotproject ‘Patiëntparticipatie bij visitatie van dialysecentra’ van start gegaan. Naast artsen en verpleegkundigen zijn ook patiënten betrokken bij de kwaliteitsmeting.

Elke 3 jaar vraagt het management van een dialysecentrum om de kwaliteit van de zorgverlening te controleren. Zo wordt duidelijk wat verbeterd moet worden en wat al goed gaat.

Tot nu toe gebeurt dat altijd door een visitatieteam van een nefroloog en een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij zijn afgevaardigd door de beroepsverenigingen Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NfN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/Dialyse en Nefrologie (V&VN/D&N).

Betere inzichten en hogere kwaliteit

Deze beroepsverenigingen hebben de NVN gevraagd deel te nemen aan de pilot ‘Patiëntparticipatie bij visitatie van dialysecentra’. In het project wordt het visitatieteam uitgebreid met patiëntvertegenwoordigers.

Het doel van deze pilot is te verkennen wat een goede werkvorm zou zijn voor het visiteren in deze nieuwe samenstelling. En om te leren of zo’n nieuwe werkwijze leidt tot betere inzichten en andere/hogere kwaliteit van zorg.

Het project is half oktober gestart en loopt een jaar. We houden u op de hoogte!