NierstichtingChallenge 2020: Zorg dichtbij de patiënt

Gepubliceerd op 19 september 2019

De inschrijving voor de NierstichtingChallenge is weer gestart. Zorgprofessionals kunnen tot 1 november 2019 verbetervoorstellen indienen die bijdragen aan de verbetering van de zorg voor nierpatiënten. Het thema voor de NierstichtingChallenge 2020 is Zorg dichtbij de patiënt.

De Nierstichting is op zoek naar goede, innovatieve ideeën waarmee de zorg verder verbeterd kan worden. Waardoor de patiënt meer vrijheid en autonomie krijgt, ondersteuning waar nodig en meer mogelijkheden heeft voor zelfregie.

Hoe kun je bijvoorbeeld:

  • de patiënt actiever betrekken bij de eigen behandeling?
  • ouders van kinderen ondersteunen bij de zorg voor een kind met een nierziekte?
  • patiënten meer grip geven op hun medicijngebruik?
  • de patiënt praktische ondersteuning en begeleiding bieden bij het werken aan de eigen leefstijl?
  • zorgen dat thuisdialyse voor een zo groot mogelijke groep patiënten een reële optie wordt?
  • zorgen voor zo efficiënt mogelijk contact tussen zorgverlener en patiënt?
  • zorgen dat patiënten thuis zelfstandig betrouwbare metingen kunnen doen?
  • zorgen dat patiënten toegang hebben tot de relevante informatie in de juiste vorm en op het juiste moment?
  • zorgen voor een sociale omgeving die goed genoeg op de hoogte is om de juiste ondersteuning te bieden?

Voor wie?

Alle zorgprofessionals die werken met patiënten met nierfalen kunnen hun ideeën bij de Nierstichting aandragen.

Mooie resultaten

In de vorige ronde van de NierstichtingChallenge heeft een aantal regionale nierpatiëntenverenigingen een actieve bijdrage geleverd bij de uitwerking van de ideeën. Bekijk het Overzicht van projecten en resultaten NierstichtingChallenge 2018.

Meer weten?

Meer informatie over de NierstichtingChallenge 2020, de procedure en het aanmeldformulier is te vinden op www.nierstichting.nl/challenge