Nierteam aan Huis mogelijk pas per 2021 landelijk ingevoerd

Gepubliceerd op 12 maart 2019

Iedereen is overtuigd van het belang van Nierteam aan Huis. Toch dreigt het project in financiële problemen te komen door lange doorlooptijden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa). De zorgdriehoek (patiënten/NVN, zorgaanbieders/ziekenhuizen, zorgverzekeraars) is het eens over de meerwaarde van NTaH. Volgende stap is het onderbrengen in het pakket van de vergoede zorg. De beoordelingstermijnen zijn echter zodanig lang, dat vergoeding pas in 2021 mogelijk dreigt te worden. Daarmee komt de financiële onderbouwing van het project in gevaar.

Wat doet Nierteam aan Huis?

Nierteam aan huis geeft informatie over orgaandonatie en niertransplantatie én begeleidt nierpatiënten bij het vinden van een levende donor. Belangrijke aspecten aan deze vorm van groepsvoorlichting aan huis, zijn dat de naasten van de nierpatiënt (familie, vrienden, buren, etc.) aanwezig zijn, dat hun kennis enorm toeneemt door de voorlichting, de kans vergroot wordt op stijging van kwaliteit van leven voor de nierpatiënt en bovendien de bijkomende kostenbesparing indien pre-emptieve transplantaties voortkomen uit deze voorlichting. Bijvoorbeeld doordat uit de kring van naasten zich een donor meldt.

Opname in zorgpakket noodzakelijk

Na een lange voorbereidingstijd en onderzoek in de Rotterdamse regio (2010-2014) is het Nierteam aan Huis sinds 2016 in vier regio’s actief (UMC/transplantatiecentrum plus regionaal ziekenhuis). Deze pilot in vier regio’s wordt door onderzoek begeleid; veel is echter al bekend uit het promotieonderzoek van Sohal Ismail over het Rotterdamse project. Het huidige project laat vergelijkbare resultaten zien.

Het project dat in zijn ontwikkelingsfase (Rotterdam) is gefinancierd door de Nierstichting, wordt sinds die tijd gefinancierd door de zorgverzekeraars, uit eigen middelen. Voor de continuïteit van deze activiteit, waar ook de NVN zich altijd van harte achter heeft geschaard, is onderbrenging van deze activiteit in de vergoedingensystematiek van de zorg als Overig Zorgproduct (OZP) noodzakelijk. De NZa stelt de omschrijving van dergelijke zorgproducten en de maximumprijs vast. Dan is het verzekerde zorg en kan het regulier gefinancierd worden. Vervolgens controleert de NZa of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de regels houden.

Effectieve zorgvernieuwing, maar voorlopig niet beschikbaar

Nierteam aan huis heeft bewezen een effectieve bewezen zorgvernieuwing te zijn, die bovendien gesteund wordt vanuit de hele zorgdriehoek. Toch kan het door de lange bureaucratische procedures niet eerder dan 2021 vanuit de reguliere zorg gefinancierd kan worden, terwijl de aanvraag al in 2018 is gedaan. Daarmee komt ook de uitbreiding van dit project naar andere regio’s in gevaar te komen.

De NVN dringt vanuit patiëntenbelang en vanuit haar positie in de stuurgroep van NTaH in zijn contacten met het Ministerie van VWS aan op een reactie van het Ministerie op dit dreigende probleem. We houden u op de hoogte en zullen tijdens het BOOT congres (14 maart 2019) opnieuw met vertegenwoordigers van VWS dit aankaarten.