Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Gepubliceerd op 08 mei 2017

Eind april hebben wij 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Micky Scharn en Coert van Ee. Hieronder stellen zij zich voor:

Micky Scharn

Micky Scharn (1990) heeft na haar opleiding bedrijfseconomie een half jaar stage gelopen bij een farmaceutisch bedrijf. Hierna is zij een promotietraject gaan doen op het gebied van sociale participatie van de oudere werknemer. Micky is al enige jaren actief als vrijwilliger voor de NVN.

Micky heeft sinds 1992 ernstige nierproblemen, uiteindelijk moest zij gaan dialyseren (peritoneale dialyse). In 1995 is zij voor het eerst getransplanteerd en in 2011 voor een tweede keer. Sinds 2013 is zij weer begonnen met dialyseren. Toen heeft ze gekozen voor nachtelijke hemodialyse. Inmiddels heeft ze de overstap gemaakt naar nachtelijke thuishemodialyse. Zij wil graag haar ervaring en kennis in de praktijk brengen om de zorg voor nierpatiënten en naasten te verbeteren.

Coert van Ee

Na zijn technische opleiding heeft Coert o.a. gewerkt in de medische en it-industrie, in een globale marketing- en business-developmentfunctie. Tijdens zijn zakelijke carrierre heeft hij enige jaren in Engeland en Duitsland gewoond. Hij was ruim 40 jaar politiek actief op gemeentelijk en provinciaal niveau. Tot eind 2016 was hij burgemeester van Zederik (ZH).

In 1988 werd de diagnose IgA-nefropathie gesteld en na jarenlange dialyse werd hij op 1 april 2000 succesvol getransplanteerd. Uiteindelijk moest hij na een verkeersongeluk stoppen met zijn ambt als burgemeester. Coert wil zijn kennis en bestuurlijke ervaring graag inzetten voor de NVN en nierpatiënten. Naast bestuurslid van de NVN is Coert tevens voorzitter van het Rode Kruis in IJsselstein.