Nieuwe brochures nefrotisch syndroom

Gepubliceerd op 30 oktober 2017

Onlangs zijn 2 nieuwe uitgaven voor patiënten met het nefrotisch syndroom verschenen: een Patiëntenversie van de Zorgstandaard nefrotisch syndroom en een checklist die patiënten kunnen gebruiken bij de gesprekken met hun zorgverlener(s).

Patiëntenversie Zorgstandaard nefrotisch syndroom

In de Zorgstandaard nefrotisch syndroom staat beschreven wat het nefrotisch syndroom is, hoe de diagnose wordt gesteld, welke zorg patiënten krijgen, welke zorgdisciplines daarbij betrokken zijn en wat de patiënt zelf kan doen. Met als doel: optimale zorg voor de patiënt.

Van de Zorgstandaard nefrotisch syndroom is nu een patiëntenversie voor volwassen patiënten verschenen. Bekijk de Patiëntenversie Zorgstandaard nefrotisch syndroom of bestel hem via secretariaat@nvn.nl.

Checklist voor gesprekken met uw zorgverlener(s)

Tijdens de gesprekken met uw zorgverleners over het nefrotisch syndroom kunnen er allerlei onder-werpen aan bod komen. Maar welke onderwerpen zijn nou belangrijk, en wanneer? Hoe onthoudt u alles?

Met de Checklist voor gesprekken met uw zorgverlener(s) kunt u uw gesprekken met uw zorgverleners voorbereiden. Door notities te maken onthoudt u beter wat er gezegd en afgesproken is.

Bekijk de Checklist voor gesprekken met uw zorgverlener(s) of bestel hem via secretariaat@nvn.nl.