Nieuwe donorwet gaat vandaag in


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 01 juli 2020

Vandaag gaat de nieuwe donorwet in, een mijlpaal voor alle patiënten op de wachtlijst! Deze wet zet mensen aan tot het maken van een eigen keuze, daardoor komt er duidelijkheid voor henzelf, hun naasten en patiënten op de wachtlijst. En kunnen er levens worden gered van mensen die wachten op een donororgaan.

Door het coronavirus gaat de invoering van de wet anders dan gepland. Pas vanaf september gaat de minister brieven sturen aan mensen die hun keuze nog niet hebben vastgelegd. Hij vond het niet gepast om mensen in crisistijd te vragen zo’n ingrijpend besluit te nemen.

Over de donorwet

In de nieuwe donorwet wordt alle Nederlanders van boven de 18 gevraagd een keuze te maken over orgaandonatie. Ze kunnen in het Donorregister kiezen uit 4 opties:

  • Ja, ik geef toestemming
  • Nee, ik geef geen toestemming
  • Mijn partner of familie beslist
  • Een door mij gekozen persoon beslist

Wie op 1 september nog geen keuze heeft gemaakt, krijgt een brief met de vraag zijn keuze in te vullen en na 6 weken een herinneringsbrief. Als u niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Die registratie kunt u altijd aanpassen.

Maak een keuze

De NVN en de Nierstichting vinden de nieuwe donorwet een mijlpaal voor alle patiënten op de wachtlijst. Uit eerder onderzoek blijkt dat 60% van Nederland bereid is om organen te doneren, maar lang niet iedereen heeft deze keuze vastgelegd.

Het is goed dat deze wet mensen aanzet tot het maken van een eigen keuze. Daarmee komt er duidelijkheid voor henzelf, hun naasten en de patiënten op de wachtlijst. Voor mensen die wachten op een donororgaan kan het vastleggen van iemands eigen keuze, levensreddend zijn.