Nieuwe keuzehulpen voor samen beslissen

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Wanneer je nieren bijna niet meer werken, kom je binnen relatief korte tijd te overlijden. Tenzij je een nierfunctievervangende behandeling ondergaat, zoals dialyse of niertransplantatie. Als die keuze in zicht komt, hebben nierpatiënten veel om over na te denken. Er zijn alleen al negen verschillende behandelmogelijkheden, variërend van buikdialyse, hemodialyse thuis of in het ziekenhuis tot transplantatie. Ook afzien van dialyse of transplantatie is een mogelijkheid, de zogenaamde conservatieve behandeling. Er zijn nu twee nieuwe keuzehulpen beschikbaar die de patiënt en zorgverlener ondersteunen bij deze ingewikkelde beslissing: de consultkaarten en de Nierwijzer.

Consultkaart

Er is een consultkaart over de verschillende mogelijkheden voor een nierfunctievervangende behandeling en een over de keuze tussen een conservatieve behandeling en een nierfunctievervangende behandeling (www.consultkaart.nl).

Deze consultkaarten zijn ontwikkeld in het verlengde van de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet’, een initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN).

In de consultkaarten staan beknopt de antwoorden op de belangrijkste vragen van nierpatiënten rond de behandelmogelijkheden. De arts bespreekt deze met zijn eigen patiënt. De patiënt heeft zo snel een overzicht van alle negen mogelijkheden, inclusief de voor- en nadelen. De arts kan daarbij aangeven wanneer bepaalde opties medisch gezien niet mogelijk zijn. De consultkaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met de NVN.

Nierwijzer

De Nierwijzer is een uniek online instrument met videofragmenten van ruim veertig nierpatiënten (www.nierwijzer.nl). Zij vertellen over hun ervaringen met de verschillende behandelvormen, inclusief conservatieve behandeling.

De Nierwijzer brengt andere patiënten op ideeën over wat een specifieke behandelvorm in hun dagelijks leven betekent ten aanzien van negentien verschillende onderwerpen zoals school/werk, energie, kinderen krijgen, eten en drinken. Het stimuleert om na te denken over hoe zij het zelf zouden willen. Gebruikers kunnen fragmenten opslaan en eigen opmerkingen noteren. De bedoeling is dat ze hun afwegingen in ieder geval met hun arts bespreken.

De Nierwijzer is een initiatief van de NVN en kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) - Dialyse en Nefrologie, NFN/NIV, Nierstichting en Zilveren Kruis.

Overzicht van mogelijkheden

Consultkaarten en Nierwijzer vullen elkaar aan. Ze laten zien waar samen beslissen voor staat: een goed overzicht van alle medische mogelijkheden én nagaan hoe die mogelijkheden in het leven van de patiënt passen. Naar beide instrumenten wordt verwezen in de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet’. De zorg en ondersteuning voor nierpatiënten is hiermee weer een belangrijke stap verder gekomen.

Meer informatie