Nieuwe richtlijnen over chronische nierschade

Gepubliceerd op 10 april 2018

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn (MDR) Chronische nierschade (CNS) ontwikkeld. Tegelijk is ook de NHG-Standaard Chronische nierschade voor huisartsen gemaakt.

De richtlijnen zijn gericht op professionals en qua inhoud op elkaar afgestemd. Ze bevatten aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen met chronische nierschade. Daarbij zijn ook afspraken over de samenwerking tussen huisartsen, internist-nefrologen, diëtisten, apothekers en laboratoriumspecialisten klinische chemie opgenomen.

De NVN heeft meegewerkt aan de richtlijn én aan de informatie die hierover op Thuisarts.nl is verschenen. Op Nieren.nl (lancering 17 april) wordt binnenkort meer gedetailleerde informatie uit de richtlijn geplaatst.