Nog even over… de plaspas

Gepubliceerd op 10 juli 2018

In ons bericht over zomerfestivals, dat we eerder in ons ledenblad en op deze site plaatsten, vermelden we een tip over de medische toiletpas. Daarmee kunnen mensen die door gezondheidsproblemen vaak moeten plassen, voorkomen dat zij steeds lang in een rij voor de wc moeten wachten. Eerder besteedde het tv-programma ‘Hart van Nederland’ hier aandacht aan.

Van 1 van onze lezers ontvingen we de volgende reactie:

De toiletpas heeft geen enkel gezag. Het is niet meer dan een vriendelijk verzoek aan medemensen die in een wachtrij staan voor een toilet. Een verzoek dat je met eenzelfde resultaat zelf kunt doen, desnoods met behulp van een zelf geschreven kaartje/briefje.

Voor dit geheel vrijblijvende pasje betaal je jaarlijks, dus elk jaar weer, een bijdrage van € 15,95. Veel geld voor mensen die in de regel toch al extra kosten moeten maken in verband met ziekte.

Het heeft er alle schijn van dat hier gebruik/misbruik wordt gemaakt van de afhankelijkheid van hulpbehoevende mensen. Dit vermoeden wordt bij mij versterkt door het gegeven dat op mijn vragen aan de stichting die de pas uitgeeft, geen enkele reactie volgt. Ook mijn verzoek om een meer of minder recent jaarverslag werd niet gehonoreerd. Men zwijgt in alle talen. Dat maakt het geheel verdacht.

Wij hebben de betreffende stichting (www.medischtoiletpasnederland.nl) gevraagd op bovenstaande te reageren en een jaarverslag te overleggen. Maar ook wij kregen (vooralsnog) geen reactie. Dit komt inderdaad niet betrouwbaar over. Wij zullen dit nader onderzoeken. En wij vinden dat voor de pas inderdaad veel geld wordt gevraagd, terwijl er goedkopere/gratis oplossingen mogelijk zijn.