NVN roept op tot vervroegde vaccinatie nierpatiënten

Gepubliceerd op 05 januari 2021

Vroege inenting tegen het coronavirus is van groot belang voor dialysepatiënten, mensen die bijna moeten gaan dialyseren en mensen die binnenkort getransplanteerd worden. Door hun kwetsbare gezondheid lopen zij meer risico op complicaties bij een besmetting met COVID-19. De NVN vraagt samen met andere organisaties in de nefrologie om deze groep vroegtijdig te vaccineren.

De NFN (Nederlandse Federatie voor Nefrologie, V&VN Dialyse&Nefrologie (verpleegkundigen in de nefrologische zorg), Nefrovisie en de NVN hebben afgelopen weekend een brandbrief gestuurd aan het RIVM, de Gezondheidsraad en het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Daarin vragen wij om dialysepatiënten, mensen die op korte termijn moeten starten met dialyse en patiënten die binnenkort getransplanteerd worden, vervroegd te vaccineren.

Vervroegde inenting is van groot belang door:

 • Het hoge sterftecijfer
  De Europese ERA-CODA registratie heeft laten zien dat corona-infecties bij dialysepatiënten gepaard gaan met een grote kans op overlijden (25%), als zij in het ziekenhuis worden opgenomen.
 • Frequent bezoek aan het dialysecentrum vergroot de kans op besmetting
  Hemodialysepatiënten komen 3 keer per week met de taxi naar het ziekenhuis om daar vervolgens enkele uren behandeld te worden op zalen met meerdere patiënten. De kans dat zij besmet worden is daardoor groter.
 • Ernstig belemmerde bedrijfsvoering dialysecentra
  Een COVID-besmetting op een dialyseafdeling zal tot grote logistieke problemen leiden. Reden hiervoor is dat hemodialyse in isolatie slechts beperkt mogelijk is, en meer inzet van dialyseverpleegkundigen vergt. Besmetting van dialyseverpleegkundigen zal leiden tot minder dialysecapaciteit en dus mogelijk een tekort aan niet uitstelbare dialysebehandelingen.
 • Verhoogde kwetsbaarheid patiënten gedurende de eerste maanden na transplantatie
  Door de hoge dosering afweeronderdrukkende medicijnen die transplantatiepatiënten de eerste maanden na transplantatie krijgen, zijn zij extra kwetsbaar bij een coronabesmetting. Er is een grote kans op gecompliceerd beloop met langdurig IC verblijf, verlies van donororgaan en overlijden. De eerste tijd na transplantatie reageren mensen verminderd op vaccinaties. Mogelijk zijn veel ernstige complicaties te voorkomen door deze patiënten voorafgaande aan hun niertransplantatie te vaccineren.

Vaccineren dialyseverpleegkundigen

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperking, hebben de NFN en V&VN Dialyse&Nefrologie ook een oproep gedaan om dialyseverpleegkundigen gelijktijdig met het personeel van IC’s en COVID-19 afdelingen te vaccineren. Ze deden dit in de brief Vaccineren verpleegkundigen aan het RIVM, de gezondheidsraad en het ministerie van VWS.

Dialyseverpleegkundigen komen in hun werk in aanraking met dialysepatiënten die besmet zijn met het coronavirus. De kans dat zij zelf ziek worden en uitvallen of anderen besmetten is daardoor net zo groot als voor IC-verpleegkundigen.

Transplantatiepatiënten

In de adviezen van de Gezondheidsraad aan de overheid werd al prioriteit gevraagd voor de vaccinatie van transplantatiepatiënten, omdat zij immunosuppressiva gebruiken. Zij hebben daardoor een verlaagde weerstand en een besmetting met het coronavirus kan voor hen een ernstig beloop hebben.

De NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting) en NTV (Nederlandse Transplantatie Vereniging) benadrukken dit nogmaals in hun brief inzake vaccinatie aan het RIVM, de Gezondheidsraad en het Ministerie van VWS.