Onderzoek laat positief resultaat van campagne Samen Beslissen zien


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 21 april 2022

Deze week is de campagne Samen beslissen weer van start gegaan. Een onderzoek naar de campagne Samen Beslissen in de zorg laat een positieve trend zien. Ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers herkent de campagne. Deze mensen geven vaker aan dat ze tijdens hun laatste afspraak de beslissing samen met hun zorgverlener namen. Ook geloven ze vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze dan de groep die de campagne niet herkent. Dat blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kantar Public.

Over samen beslissen

De campagne Samen beslissen is bedoeld om patiënten een stem te geven in hun behandeling en ervoor te zorgen dat de zorg goed aansluit bij hun situatie.

Sneller resultaat dan verwacht

De tussenmeting biedt wat dat betreft reden tot optimisme: er is sneller resultaat dan vooraf werd verwacht.

Dat resultaat zit hem vooral in de mate van commitment van patiënten aan Samen Beslissen. Dat commitment is op twee van de vijf gemeten gedragingen die onder Samen Beslissen vallen nu al meetbaar toegenomen: het voorbereiden op de afspraak en het vooraf nadenken over belangrijke bespreekpunten.

Eerder onderzoek van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, liet zien dat minder dan de helft van de zorggebruikers ervoer dat een goed gesprek met de zorgverlener over beslissingen rondom zorg en ondersteuning plaatsvond. En dat veel zorgverleners het idee hadden dat patiënten al voldoende betrokken worden of daar juist niet toe in staat zijn.

Campagne Samen beslissen

De campagne Samen beslissen loopt tot december 2022 en richt zich op zorggebruikers en zorgverleners. De campagne is te zien en te horen op radio en TV, in printadvertenties, online, op sociale media en buitenreclame. Daarnaast ook in een veelvoud aan vakmedia voor zorgverleners en op tal van plekken waar zorg en ondersteuning plaatsvindt. Zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en behandelcentra.

Lees meer en bekijk het volledige rapport: We zien sneller resultaat op Samen beslissen dan verwacht, Patiëntenfederatie Nederland

Bron: Patiënten Federatie Nederland

Lees meer