Onderzoek naar cognitieve problemen bij jonge nierpatiënten

Gepubliceerd op 04 juni 2018

Het Academisch Medisch Centrum doet onderzoek naar cognitieve problemen (zoals problemen met leren, denken, onthouden of concentreren) bij jonge nierpatiënten en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven.

De onderzoekers willen hiervoor in gesprek gaan met patiënten. Zij zijn op zoek naar kinderen en jong volwassenen (tot 30 jaar) met ernstig chronisch nierfalen en/of ouders van patiënten.

Doe jij mee?

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 of 19 juni en duurt ongeveer 2 uur. Het tijdstip zal in overleg worden vastgesteld, het kan ook ‘s avonds. Ook de locatie wordt in overleg bepaald, waarbij de voorkeur uitgaat naar het AMC of Bussum. Voor eten en drinken zal worden gezorgd en reiskosten worden vergoed.

Wil je meedoen? Of heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar Wanda Konijn: konijn@nvn.nl.

Over de INPACT studie

Met de INPACT studie onderzoekt het AMC waardoor cognitieve problemen bij nierpatiënten ontstaan en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven. Sommige patiënten ervaren namelijk niet alleen cognitieve problemen, maar vinden het ook moeilijk om met leeftijdsgenoten om te gaan, of voelen zich minder gelukkig en zelfstandig dan anderen.

Het is met name belangrijk om onderzoek te doen bij kinderen en jong volwassenen, omdat ze een groot effect hebben op het functioneren op school of werk, en op de sociale en autonomie-ontwikkeling. Meer kennis over de precieze problemen en oorzaak hiervan helpt om ze in de toekomst te voorkomen.