Onvoldoende aandacht KNMG voor het leed van patiënten

Gepubliceerd op 08 maart 2017

Artsenfederatie KNMG reageerde op 23 februari per brief op het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) om te komen tot een Actief Donorregistratie Systeem (ADR). In de brief stelt de KNMG o.a. dat 'enkele punten in het voorgestelde systeem het werk van artsen rond orgaandonatie kunnen compliceren'.

Onwerkbaar registratiesysteem

Het recente standpunt van de KNMG is volgens een aantal gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en medisch professionals een te theoretische benadering van het ADR-wetsvoorstel. De artsenfederatie houdt daarmee geen rekening met de praktijk van professionals in het veld van donatie en transplantatie. De KNMG richt zich vooral op de juridische positie van de arts, en laat na het leed te benoemen dat patiënten en nabestaanden ervaren in het huidige inefficiëntie en onwerkbare registratiesysteem. Het grote tekort aan donororganen vraagt om oplossingen die het leven van vele doodzieke patiënten redden. Het ADR-wetsvoorstel verdient daarom brede steun.

In een brief aan de Eerste Kamer geven patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen een reactie op het standpunt van de KNMG. Wij menen dat de KNMG in haar standpunt onvoldoende recht doet aan de huidige praktijk van orgaandonatie en het ADR-wetsvoorstel.

Nieuwe wet blijft hard nodig

In september stemde de Tweede Kamer al voor het wetsvoorstel over het Actief Donor Registratiesysteem. Het tekort aan orgaandonoren is onverminderd groot, en schrijnend voor betrokkenen. Nederland doet het met het huidige toestemmingssysteem slecht, ten opzichte van de omringende landen die een geen-bezwaarsysteem hebben of een variant daarop. De jaarcijfers orgaandonatie (2016) onderstreepten wederom de dalende trend van het aantal donoren en transplantaties. Ondanks alle initiatieven sinds het Masterplan Orgaandonatie (2008), zoals jarenlange campagnes en voorlichting, overlijden er nog steeds bijna 150 mensen per jaar omdat een donororgaan voor hen te laat komt.

Lees meer