Opmerkelijke donorwet in Israel

Gepubliceerd op 22 oktober 2019

Terwijl wij aan de vooravond staan van de nieuwe donorwet, heeft het Israëlisch parlement 10 jaar geleden al een nieuwe wet op de donatie en transplantatie aangenomen. Anders dan bij ons is deze wet gebaseerd op het principe van wederkerigheid.

Voor-wat-hoort-wat-systeem

De ‘nieuwe’ wet geeft prioriteit aan een ieder die zich ten minste 3 jaar voordat hij op de wachtlijst voor transplantatie komt, heeft laten registreren als donor. En als nabestaanden van een patiënt toestemming geven voor donatie, krijgen zij voorrang op de wachtlijst wanneer zij zelf een orgaan nodig hebben. Extra bonuspunten worden toegekend, zowel aan de donor als aan de naaste familie, wanneer iemand bij leven een nier of deel van een lever doneert.

Vóór de wet had Israël zeer lage donatiecijfers. Daarnaast was er grootschalig orgaantoerisme naar landen als Pakistan, China of Filippijnen, omdat zorgverzekeraars de trip naar het buitenland, tot de invoering van de nieuwe wet, grotendeels vergoedden. Inmiddels is het aantal donoren per miljoen inwoners daadwerkelijk gestegen, steeg het aantal nabestaanden dat toestemming geeft voor donatie en daalde het aantal mensen dat zijn heil zocht in het buitenland naar praktisch nul.

Deze week is de week van het Donorregister. Meer weten over orgaandonatie? Ga naar: