Oproep aan huisartsen: denk aan nefrotisch syndroom bij kinderen met oedeem

Gepubliceerd op 10 juli 2017

Als een kind bij de huisarts komt met dikke ogen of gezicht wordt vaak niet aan het nefrotisch syndroom gedacht. Dat is logisch, want de ziekte wordt slechts 60 keer per jaar bij kinderen vastgesteld en 500 keer bij volwassen. Toch is het erg belangrijk dat deze aandoening tijdig herkend wordt; de complicaties kunnen zeer ernstig zijn als de diagnose, en dus ook behandeling, lang op zich laten wachten.

In het blad Huisarts&Wetenschap staat deze maand een artikel om huisartsen te attenderen op het nefrotisch syndroom. Het is geschreven door onderzoekers, kindernefrologen, een huisarts en een lid van de Kennisgroep Specifieke Diagnoses van de NVN.

Hun oproep aan de Nederlandse huisartsen: ‘Met behulp van een gerichte anamnese en een eenvoudig urineonderzoek (dipstick op eiwit in de urine) bij kinderen met oedeem kan de diagnose nefrotisch syndroom ook in de huisartsenpraktijk gemakkelijk en snel worden gesteld, en het risico op een gecompliceerd beloop worden verkleind.’

Lees het artikel Denk aan nefrotisch syndroom bij kind met atopie en dikke ogen, Huisarts&Wetenschap, juli 2017