Patiëntenorganisaties vragen Tweede Kamer duidelijkheid over maatregelen voor patiënten

Gepubliceerd op 08 december 2017

In de week van 12 december bespreekt de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de begroting 2018 van het ministerie van VWS.

Gisteren heeft Patiëntenfederatie Nederland (waarbij de NVN aangesloten is) in de brief Begroting VWS 2018 haar zorgen geuit over een aantal onderdelen van het regeerakkoord. Tevens heeft zij de commissie gevraagd in het overleg aandacht te besteden aan een aantal punten die voor patiënten van groot belang zijn en de minister toelicht te vragen over onduidelijkheden van het beleid.

Positief is dat in het regeerakkoord maatregelen zijn genomen om de eigen bijdragen voor patiënten te beperken. Wel is nog onduidelijk wat de voornemens in de praktijk gaan betekenen voor patiënten en mensen met een chronische aandoening.

Daarnaast zijn er nog kosten die buiten beeld blijven. De Kamercommissie wordt met klem gevraagd te kijken naar de optelsom van eigen betalingen.

Tot slot benadrukt de Patiëntenfederatie in de brief het belang van het betrekken van patiënten(-organisaties) in de concrete uitwerking van de plannen.