Patiëntenversie van de richtlijn 'Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen'

Gepubliceerd op 09 maart 2020

Onlangs is de patiëntenversie van de richtlijn ‘palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen’ uitgekomen. In begrijpelijke taal vindt u hier informatie voor nierpatiënten over de laatste fase van het leven met nierfalen.

Er worden onderwerpen behandeld als het kiezen voor palliatieve zorg, mogelijke klachten en behandeling daarvan, het tijdig nadenken over het naderende levenseinde en de rol van de mantelzorger.

Waarom een patiëntenversie?

Hoewel medische richtlijnen uiteindelijk ten goede komen aan nierpatiënten, zijn ze geschreven voor zorgverleners en bevatten ze veel ingewikkelde medische termen. Het Zorginstituut Nederland, dat toezicht houdt op de kwaliteit van richtlijnen, heeft als eis gesteld dat de informatie uit richtlijnen ook voor patiënten zelf beschikbaar komt.

Ervaringsdeskundige richtlijnontwikkelaars van de NVN hebben daarom deze eenvoudige patiëntenversie geschreven. Dit is gebeurd in afstemming met de zorgverleners en organisaties die de richtlijn hebben ontwikkeld.

De patiëntenversie vindt u in de Richtlijnendatabase: Patiëntversie palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen.  

Lees ook