PGOsupport waarborgt voortbestaan ALL OF ME

Gepubliceerd op 19 maart 2019

In 2015 zag het platform ALL OF ME het levenslicht, waar jongvolwassenen (16-30 jaar) met een chronische aandoening elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Tien patiëntenorganisaties zijn betrokken bij dit platform, dat inmiddels zo’n 4000 jongeren bereikt. Sinds begin 2018 is het project ALL OF ME een zelfstandige stichting, maar zonder structurele financiële basis. PGOsupport neemt nu de activiteiten en contacten van stichting ALL OF ME over, zodat dit unieke platform niet verloren gaat.

Nauwe samenwerking

Met de overname houdt ALL OF ME op te bestaan als zelfstandige stichting. Maar dat betekent niet dat het platform zelf verdwijnt. Integendeel: alle activiteiten worden zoveel mogelijk voortgezet zoals ze nu bestaan. Dat betekent concreet dat de inbreng van en co-creatie met de doelgroep centraal blijft staan en patiëntenverenigingen actief worden gestimuleerd om betrokken te raken en te blijven. De nauwe samenwerking met vrijwilligers blijft intact en zij kunnen bij PGOsupport terecht voor ondersteuning.

Boost met kennis, kunde en netwerk

Joos Vaessens: ‘Ik word helemaal enthousiast van dit initiatief. Er zijn zoveel kansen en mogelijkheden, lijntjes die er al liggen en uitgesproken ambities die we aan dit initiatief kunnen verbinden. We kunnen met de kennis, ervaring en het netwerk van PGOsupport een enorme boost geven aan ALL OF ME. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.’

We zijn blij met deze samenwerking en kijken uit naar een stevige doorstart van het platform!

Lees ook