PPEP4ALL, oPPEPper voor patiënt én partner

Gepubliceerd op 17 januari 2018

Eerder meldden wij al dat zorgverzekeraar VGZ vanaf dit jaar het zelfmanagementprogramma PPEP4ALL vergoedt uit haar aanvullende polis. De NVN beveelt dit trainingsprogramma aan aan alle nierpatiënten die moeite hebben om hun ziekte een plek in hun leven te geven en de regie weer in handen te krijgen. PPEP4ALL is geschikt voor zowel nierpatiënten als hun partners/mantelzorgers die handvatten missen om hun kwaliteit van leven optimaal te behouden. Maar wat is PPEP4ALL precies, en waarom zijn we er zo positief over?

Balans hervinden

Een nierziekte kan naast de fysieke gevolgen ook allerlei sociale en emotionele gevolgen hebben. Niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor zijn of haar partner of mantelzorger. Deze problemen kunnen een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven, maar worden lang niet altijd onderkend en besproken in de kamer van de arts. Daarom is het belangrijk dat er een cursusprogramma is dat beiden helpt om de balans te hervinden in het leven met een nierziek(t)e.

Focus op mogelijkheden

PPEP4ALL bestaat uit acht groepssessies met elk een eigen thema. Patiënt en partner volgen elk een eigen programma in een groep van 5-7 personen. De onderwerpen die aan bod komen ziet u in het plaatje hieronder. Ze zijn voor beide groepen hetzelfde, behalve sessie 5.

De focus ligt steeds op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen; op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van u en uw partner of mantelzorger. Doel is u handvatten te bieden waarmee u de psychische en psychosociale gevolgen, waar veel zieken en zijn/haar omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

De voordelen

  • PPEP4ALL is wetenschappelijk bewezen, het blijvend effect ervan is met onderzoek aangetoond.
  • Doordat u samen met uw partner of mantelzorger de chronische ziekte beter leert hanteren en inpassen in uw leven, versterkt dit het leereffect. U maakt samen hetzelfde leerproces door.
  • De inbreng van andere deelnemers leert u dat er verschillende manieren zijn om problemen veroorzaakt door de ziekte het hoofd te bieden.

Meer over PPEP4ALL