Praat mee over de draagbare kunstnier voor buikspoeling

Gepubliceerd op 14 februari 2019

Al een aantal jaar wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Veel nierpatiënten zijn daar van op de hoogte. Minder bekend is dat er 2 apparaten worden ontwikkeld: een voor hemodialyse én een voor buikdialyse.

Test van veiligheid en werkzaamheid

Onderzoekers die zich bezighouden met de ontwikkeling van de draagbare kunstnier voor buikdialyse zijn nu bezig met het opzetten van een klinische trial, een testperiode waarbij het apparaat getest wordt op veiligheid en werkzaamheid bij patiënten. Bij deze ontwikkeling willen ze graag patiënten betrekken om met hen te praten over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Hoe ziet het apparaat eruit?
  • Hoe moet de klinische studie worden vormgegeven?  
  • Welke wensen hebben patiënten ten aanzien van het gebruik van het apparaat?
  • Etc.

Geef uw mening

Om met elkaar in gesprek te gaan organiseren we een bijeenkomst op vrijdag 1 maart. De bijeenkomst start om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Het zal plaatsvinden op het kantoor van de NVN in Bussum.

Hebt u interesse om mee te praten tijdens deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar Wanda Konijn: konijn@nvn.nl