Problemen met werk en nierziekte? De NVN biedt arbeidsdeskundige hulp


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 19 mei 2022

Bij STAP, het Steun- en adviespunt van de NVN, melden zich vaak nierpatiënten die met hun gezondheidsproblemen (te) lang doorwerken. Vraag tijdig een gesprek aan met een bedrijfsarts of de werkgever en bedenk goed wat je nog wel kunt. Dat kan ervoor zorgen dat je je werk beter volhoudt. Ook belangrijk: stel je situatie niet beter voor dan die werkelijk is. Wat is de rol van een arbeidsdeskundige en wat kan deze deskundige in dit traject voor nierpatiënten betekenen?

Meestal spreek je een arbeidsdeskundige voor het eerst als je na bijna twee jaar ziekte (88 weken) een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt bij het UWV. Deze deskundige bekijkt wat voor werk je zou kunnen doen, en wat je daarmee zou kunnen verdienen, op basis van de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld. Met deze informatie bepaalt hij of zij voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Daarbij worden onder andere opleiding en werkervaring meegenomen.

Ziekmelding

Maar ook vóórdat het noodzakelijk wordt een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen, kan het al zinvol zijn een arbeidsdeskundige te raadplegen. Na een ziekmelding volgt een re-integratietraject. Dit is een gezamenlijke inspanning van werkgever en medewerker met als doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren of weer aan het werk te krijgen.

Soms kan de re-integratie vastlopen of bestaat er onduidelijkheid over wat de zieke medewerker qua belasting aankan. Bijvoorbeeld als er onduidelijkheid bestaat over wat een passende functie is voor iemand.

Het kan dan zinvol zijn een arbeidsdeskundige in te schakelen en een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij stelt de arbeidskundige vast wat je mogelijkheden en beperkingen zijn. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vier vragen:

  1. Past de huidige functie van een zieke werknemer nog bij wat hij of zij aankan?
  2. Kunnen werkzaamheden binnen die functie worden aangepast aan de mogelijkheden van de zieke werknemer?
  3. Is er een andere geschikte functie binnen het bedrijf beschikbaar?
  4. Zo nee, is een andere functie bij een andere werkgever geschikt?

Vastgelopen re-integratie

Bij een duidelijk verschil van mening over de re-integratie is het verder mogelijk een zogenaamd deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Hierbij kijkt een onafhankelijke arbeidsdeskundige naar de situatie en doet een uitspraak. Zowel een zieke werknemer als een werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Een arbeidsdeskundige kan belangrijk zijn voor je verdere financiële toekomst

Zo herinneren de STAP-medewerkers zich een zaak van een man die weer aan het werk wilde, terwijl zijn werkgever vond dat hij, vanwege zijn gezondheidsklachten en beperkingen, daartoe niet in staat was. Op grond van discussie hierover werd een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV. Het UWV gaf aan dat de man gewoon zijn eigen werkzaamheden kon uitvoeren.

Volgt een werkgever deze uitspraak niet op? Dan kun je dit via een rechtszaak proberen af te dwingen. Grote kans dat een rechter het deskundigenoordeel zwaar zal meewegen.

Eerlijk zijn

‘Eerlijk zijn en vertellen hoe het echt is. Dat brengt je verder in zo’n gesprek’, adviseren medewerkers van het Steun- en adviespunt van de NVN. ‘Veel nierpatiënten hebben de neiging hun situatie beter voor te stellen dan dat die in werkelijkheid is. Als je te maken krijgt met een arbeidsdeskundige gaat je dat niet helpen. Je kunt beter eerlijk zijn over de ernst van je gezondheidsproblemen, hoe moeilijk die harde waarheid soms is. Vertel bijvoorbeeld hoe een slechte dag eruit ziet in plaats van dat je een goede dag als uitgangspunt neemt. Schets een reëel beeld.’

Een arbeidsdeskundige is bepalend voor je verdere financiële toekomst. Een goede voorbereiding is dus belangrijk, tips ter voorbereiding vind je onder Ondersteuning bij (her)keuring UWV.

Vragen voor een arbeidsdeskundige?

STAP werkt nauw en plezierig samen met een arbeidsdeskundige. Heb je vragen over uw re-integratietraject of over de periode van uitkering die daarop volgt? Bij STAP kun je altijd terecht met vragen over ziekte, werk en uitkering: 035 - 693 77 99 of mail naar stap@nvn.nl.

Brochures

De NVN geeft twee brochures uit met meer informatie:

Je kunt ze ook bestellen.

Tekst: Rieteke Hut & STAP

Illustratie: Istockphoto.com

Tip

Goed om te weten is dat er een Verzekeringsgeneeskundig protocol chronische nierschade bestaat dat met inbreng van de NVN is opgesteld. Hierin staan regels die een verzekeringsarts kan volgen bij de beoordeling van recht op uitkering aan nierpatiënten. Je kunt het protocol bijvoorbeeld aan je bedrijfsarts tonen.