Psychosociale zorg bij dialyse

Gepubliceerd op 22 januari 2020

Psychosociale klachten komen veel voor bij chronisch zieken. De NVN heeft de afgelopen jaren samen met Patiëntenfederatie Nederland en andere patiëntenorganisaties gewerkt aan de signalering van deze klachten, bewustwording en maakt mensen wegwijs in de zorg.

Veel mensen met een ziekte of beperking ervaren angsten, somberheid of spanning. Een derde daarvan ontwikkelt zelfs langdurige emotionele, cognitieve, of gedragsmatige klachten die hun leven verstoren. Mensen krijgen problemen met hun partner, familie, vrienden of op het werk. Daarnaast ervaren de naasten van iemand met een ziekte of beperking ook vaak psychosociale klachten.

Behoefte aan informatie

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder mensen met psychosociale klachten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten geen informatie kreeg van zijn of haar zorgverlener over deze mogelijke gevolgen van ziek zijn. En bijna de helft (45%) daarvan had dit wel graag gewild.

Daarop is besloten om gezamenlijk een aantal websites te maken met informatie over psychosociale zorg. Om nierpatiënten en naasten te ondersteunen bij het omgaan met de psychosociale problemen die dialyse vaak met zich meebrengt. Die websites geven antwoord op vragen als: wat zijn psychosociale klachten? Hoe weet u of u hulp nodig hebt? Wat kunt u zelf doen? De informatie is opgesteld voor volwassen dialysepatiënten, dialyserende kinderen en naasten van dialysepatiënten.

Websites over psychosociale zorg voor dialysepatiënten

Bij wie klop ik vervolgens aan?

Betrouwbare informatie kunnen vinden is één, signaleren dat er psychosociale klachten spelen is twee, maar als er behoefte is aan nadere ondersteuning bij wie klopt u dan vervolgens aan?

De informatiekeuzehulp Alles over psychosociale zorgeverleners helpt te onderzoeken welk type psychosociale zorgverlener het best bij u en uw situatie past. Denk hierbij aan een (medisch) psycholoog, (medisch) maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of praktijkondersteuner ggz bij de huisarts.

De keuzehulp geeft informatie over welke verschillende psychosociale zorgverleners er zijn en helpt bij het maken van een keuze. Omdat iedereen zijn of haar hulpvraag anders stelt zijn er verschillende ingangen. Je kunt zoeken op type zorgverlener, maar ook op soort probleem (stemming, zingeving, geldzaken etc.)

We gaan door

In 2020 krijgt het project een vervolg. Dan gaan we informatie over psychosociale zorg voor getransplanteerden ontwikkelen, omdat ook hier veel behoefte aan is.

Algemene informatie over psychosociale zorg voor chronisch zieken

Tot slot bieden onderstaande websites ook algemene informatie over psychosociale zorg voor alle chronisch zieken en naasten.

Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit.