Rapportage Meldactie stapeling zorgkosten

Gepubliceerd op 02 november 2017

Veel chronisch zieken hebben te maken met een stapeling van zorgkosten. Kosten voor zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zijn duurder geworden, terwijl veel tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. Mensen raken hierdoor in financiële problemen of zien af van noodzakelijke zorg.

265 ervaringen met de zorg

In mei riep Ieder(in) chronisch zieken en gehandicapten op hun hoge kosten voor zorg en ondersteuning te melden. In de daaropvolgende maanden deden 265 mensen daar hun persoonlijke verhaal. Ieder met hun eigen ervaringen met zorg, maar stuk voor stuk geconfronteerd met stijgende kosten.

Zorgkosten verdubbeld

Uit de meldingen blijkt een stijging van zorgkosten. Ze bevestigen de conclusies van onderzoek van Nibud en Ieder(in) uit 2016 waaruit blijkt dat de zorgkosten voor mensen die veel zorg nodig hebben in vijf jaar zijn verdubbeld!

Veel van de melders hebben moeite rond te komen. Sommigen staan voor de keuze: “Laat ik mijn schulden oplopen of zeg ik mijn zorg op?”. Wat verder opvalt is dat tijdige informatie en voorlichting over eigen bijdragen en bijkomende kosten te wensen over laat.

Opvallende trends en meldingen

In de rapportage Meldactie stapeling zorgkosten staan opvallende trends in de meldingen op een rij. Na een korte beschrijving van de meldingen die over dit onderwerp binnenkomen volgt steeds een geanonimiseerde casus ter illustratie.