Richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen gereed

Gepubliceerd op 02 maart 2017

Vandaag is de richtlijn 'Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen' beschikbaar gekomen. De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (ouder dan 18 jaar) met eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min). Het gaat daarbij o.a. om:

  • Patiënten die besluiten geen nierfunctievervangende therapie te starten.
  • Kwetsbare patiënten in de dialysefase met een hoog risico op overlijden op korte termijn.
  • Patiënt die besluiten dialyse te staken.

Kwaliteit van leven verbeteren of handhaven

Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen omvat alle zorg die erop gericht is om de kwaliteit van leven van deze te verbeteren of zo lang mogelijk te handhaven. Het is essentieel om hierbij aandacht te besteden aan alle dimensies van de zorg (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Palliatieve zorg wordt verleend door een multidisciplinair team, met niet alleen aandacht voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger. Daarbij moet duidelijk zijn wie de hoofdbehandelaar is en is goede afstemming en overdracht tussen alle betrokkenen nodig.

De NVN heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn door deel te nemen in de werkgroep. De huidige versie is gericht op zorgverleners. Momenteel bereiden wij samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een patiëntenversie voor.

Meer informatie