Stapeling van zorgkosten wordt aangepakt

Gepubliceerd op 07 juni 2018

Goed nieuws voor mensen met hoge zorgkosten! In het regeerakkoord schreef het kabinet al het beleid aan te zullen passen. Op 1 juni maakte het ministerie van VWS de maatregelen van het kabinet om stapeling van zorgkosten tegen te gaan bekend.

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem.  De zorgkosten die chronisch zieken betalen, bestaan voor een groot deel uit eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daar komen het eigen risico van de zorgverzekering, die chronisch zieken vaak geheel of gedeeltelijk opmaken en bijbetaling voor onder andere geneesmiddelen nog bij. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand.

Abonnementstarief

Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Het abonnementstarief is een maximumtarief. De eigen bijdragen worden hier een stuk duidelijker door. Je weet als zorggebruiker waar je aan toe bent, zonder verassingen achteraf door ingewikkelde berekeningen.

Veel mensen die zorg en ondersteuning gebruiken die onder de Wmo valt, gaan er door het abonnement enorm op vooruit. In sommige gevallen scheelt het enkele honderden euro’s per maand.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt als opmaat naar een wetswijziging van de Wmo, die op z’n vroegst in 2020 wordt doorgevoerd.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg

De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz wordt vanaf 2019 gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen.

Bekijk ook