Tattoo zet aan tot gesprek over orgaandonatie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 21 oktober 2019

Van 21 t/m 28 oktober is de week van het Donorregister. Mensen worden deze week opgeroepen hun keuze over orgaandonatie vast te leggen. 

Veel gespreksstof

Patricia zet op een bijzondere manier mensen aan het denken over orgaandonatie:  ‘Begin dit jaar heb ik een nier gedoneerd aan mijn man. Omdat dit een bijzondere ervaring was, besloot ik een tattoo over de donatie te laten zetten. Ik wilde dat deze ook een conversation piece zou zijn. Immers: er is nog veel onwetendheid over doneren in het algemeen en doneren bij leven in het bijzonder. De tattoo staat nu op mijn rechter onderarm waardoor hij goed zichtbaar is en veel gespreksstof oplevert. Mijn opzet is geslaagd.’

Deze week is de week van het Donorregister. Meer weten over orgaandonatie? Ga naar: