Teken de petitie 'Ben ik het niet waard'

Gepubliceerd op 09 april 2018

Met de nieuwe regeling loondispensatie biedt het kabinet werkgevers de mogelijkheid om werknemers met een beperking minder te gaan betalen dan het wettelijk minimum loon.

Deze groep werknemers moet vervolgens bij de gemeente aankloppen om zelf de aanvulling tot het voor hun van toepassing wettelijk minimum inkomen te regelen. Hierdoor wordt niet alleen voor velen het inkomen lager, maar ook wordt  deze groep opgezadeld met heel veel administratieve rompslomp. Ook zullen gemeenten de aanvulling zelf vorm mogen geven zodat er grote verschillen kunnen ontstaan. De werknemer krijgt met het loon en de aanvullende uitkering een inkomen dat uit twee delen bestaat, in veel gevallen niet boven het minimumloon uitkomt en per betalingsperiode kan wisselen. Dit maakt een gezonde financiële huishouding lastig en vergroot de kans op schulden.

Daarnaast bouwt deze groep werknemer geen aanvullend pensioen meer op en hebben zij minder recht op een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze hun baan kwijtraken.

Om deze redenen ondersteunt de NVN de petitie 'Ben ik het niet waard'

Wil je de petitie ondersteunen? Ga naar https://benikhetnietwaard.petities.nl