Training ‘Greep op leven met een nierziekte’

Gepubliceerd op 24 juli 2018

Het kan behoorlijk lastig zijn om de balans in uw leven te (her)vinden en de regie over uw leven te behouden als u een nierziekte hebt. De training PPEP4ALL helpt u met tegenslag om te gaan en de grip op uw leven terug te krijgen. In augustus/september starten de nieuwe trainingen.

Velen van u kunnen erover meepraten: een chronische nierziekte of transplantatie heeft grote gevolgen en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven. Naast lichamelijke klachten kunnen ook angst, onzekerheid en somberheid u in de weg zitten in uw werk, relatie, studie en ontspanning.

Of u bent zo vermoeid dat alledaagse activiteiten als wassen en u aankleden al inspannend zijn. Sociale contacten kunnen dan gemakkelijk wegvallen.

Omgaan met tegenslag

Is dit herkenbaar? PPEP4ALL is een training in zelfmanagement die u helpt om met tegenslag om te gaan en het verlies van regie te keren. De focus ligt op uw mogelijkheden in plaats van beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van patiënt én partner.

Waar & wanneer?

Cursusdata PPEP4ALL

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Meld u dan aan bij Clim van Daelen: vandaelen@nvn.nl of 035 - 691 21 28. 

Lees ook