Training patiënt-beoordelaars op 1 juli, doet u mee?

Gepubliceerd op 04 mei 2017

Patiënt-beoordelaars zijn NVN-vrijwilligers die nagaan of wetenschappelijk onderzoek goed aansluit bij wensen en behoeften van nierpatiënten: Kunnen patiënten dit onderzoek goed begrijpen? Is de belasting voor de deelnemers niet te hoog? Worden patiënten goed op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek?’

Patiënt-beoordelaars gezocht

Als patiënt-beoordelaar beoordeelt u onderzoeksvoorstellen die zijn ingediend bij de Nierstichting om subsidie aan te vragen. Het oordeel van de patiënt-beoordelaars weegt mee in de toewijzing van de subsidie.

Doe mee aan de training

Op zaterdag 1 juli 2017 organiseert de NVN een training voor nieuwe patiënt-beoordelaars. De dag is van 10.30 - 16.00 uur en vindt plaats in Utrecht. U krijgt een kijkje in de wereld van patiëntenparticipatie in onderzoek en gaat ook praktisch aan de slag met het beoordelen van onderzoeksvoorstellen.

Meer over de vrijwilligersvacature patiëntbeoordelaar

Het is de bedoeling dat deelnemers aan de training zich voor langere tijd verbinden aan de functie van patiëntbeoordelaar. Na de training besluit u of u zich definitief wilt opgeven.

In deze vrijwilligersfunctie bent u in ieder geval twee maal per jaar betrokken bij het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen in het kader van calls van de Nierstichting. Daarnaast wordt u een aantal maal per jaar via de mail benaderd wordt om individueel een voorstel te beoordelen en via de mail uw reactie terug te sturen. Ook kunt u gevraagd worden om in gesprek te gaan met een onderzoeker tijdens het schrijven van een onderzoeksvoorstel (telefonisch of in een bijeenkomst).

Aan een call besteedt u ongeveer 20 uur. Er is dus in ieder geval 2 maal per jaar sprake van een piekbelasting in enkele weken. Het beoordelen van individuele onderzoeksvoorstellen via de mail kost ongeveer 2 à 3 uur van uw tijd. 

Voor deze vrijwilligersfunctie is het nuttig dat u ook Engels kunt lezen. Ook zijn een positief kritische blik, snel en kernachtig adviezen kunnen geven en graag met andere vrijwilligers samenwerken aanbevolen. Naast nierpatiënten nodigen wij ook naasten en donoren van harte uit om te reageren.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de training voor patiënt-beoordelaars? Stuur dan een e-mail  met uw motivatie naar Wanda Konijn: konijn@nvn.nl. Ook voor vragen over de training kunt u bij haar terecht. Zij is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag via 035 - 691 21 28. Op dinsdag en woensdag kunt u vragen naar Karen Prantl.

De functie van patiënt-beoordelaar is een vrijwilligersfunctie bij de NVN. Onkosten als reiskosten worden vergoed. Ook voor de training.