Update ADR

Gepubliceerd op 01 februari 2017

In september heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in een ADR-systeem aangenomen. Wat is er sindsdien gebeurd en wat zijn de volgende stappen?

Eerste Kamer

Na goedkeuring in de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer. De behandeling wordt eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie. Deze schriftelijke voorbereiding is een wisseling van brieven tussen een Kamercommissie en de indiener van het wetsvoorstel. In deze fase zitten we nu.

Na de voorbereiding door de commissie, kan een debat plaatsvinden. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel overigens alleen aannemen of verwerpen. Ze kan het niet wijzigen.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

2 december 2016

Om een beslissing over ADR te kunnen nemen, heeft de Eerste Kamer ‘voorlichting’, advies, gevraagd aan de Raad van State. De Raad van State heeft op 2 december geantwoord, zie Voorlichting wetsvoorstel ADR.

8 december 2016

De gezamenlijke gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties reageren op de voorlichting van de Raad van State.

14 december 2016

In de brief Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem gaf de minister van VWS antwoord op vragen van de Tweede Kamer over:

 • Verbetering informatievoorziening
 • Extra aandacht voor laaggeletterden en niet of minder wilsbekwamen
 • Orgaandonatie bespreekbaar maken met naasten
 • Meer aandachtsmomenten voor orgaandonatie

15 december 2016

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft in een brief aan de Eerste Kamer gereageerd op de voorlichting van de RvS. Zij wil hiermee de voorlichting aanvullen met een aantal belangrijke praktijkinzichten van intensive care-specialisten.

Lees de brief van de NVIC: Advies Raad van State initiatiefwetsvoorstel tot wijziging op de Wet op  orgaandonatie in verband met het invoeren van een actief donorregistratiesysteem.

11 januari

De samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties sturen een brief aan de Eerste Kamer over het nijpende tekort aan donororganen: Dramatische jaarcijfers over 2016 voor orgaandonatie.

Wij doen daarin een dringend beroep op de Eerste Kamerleden om de toenemende wachtlijstproblematiek mee te nemen in hun overwegingen voor de ADR-behandeling.

Deze brief ging vergezeld van het Position paper 2017 over de noodzaak van een Actief Donor Registratiesysteem (ADR)

En nu?

 • Het wachten is op de beantwoording van Kamervragen door Pia Dijkstra. Dit is onderdeel van de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer. Mogelijk leiden haar antwoorden tot vervolgvragen. 
 • Na afronding van de schriftelijke behandeling vindt een openbare behandeling in de Eerste Kamer plaats.
 • De NVN en de Nierstichting blijven vol inzetten op wijziging van de Wet op de orgaandonatie in ADR. Achter de schermen spreken wij met de leden van de Eerste Kamer. We wijzen hen op de effectiviteit van ADR in andere landen, zoals Wales, waar vorig jaar een wetswijziging is ingevoerd: 
  D66-achtige aanpak leidt in Wales tot iets meer orgaandonoren, website NOS 
  We doen niets wat de familie kan schaden, website NOS 
  Vorig jaar minder orgaandonoren na ovelijden, website NOS  

Lees meer