Voor nacontroles van donoren geldt geen eigen risico

Gepubliceerd op 05 december 2017

Op Facebook doken deze week weer veel berichten op van nierdonoren van wie de nacontroles ten koste van het eigen risico kwamen. De NVN dringt er al jaren bij zorgverzekeraars op aan dit probleem voor eens en altijd op te lossen. Aan oplossingen is nu gewerkt. Lees het artikel over dit onderwerp dat ik de komende Wisselwerking verschijnt.

Vastgelegd in de wet

Tweet aan Erik Gerritsen (secretaris generaal Ministerie van VWS):

Waarom lukt het verzekeraars niet de jaarlijkse keuring van nierdonoren buiten het eigen risico te houden?

Hans Bart, NVN-directeur

Bovenstaand bericht was een reactie op een tweet die de hoogste ambtenaar van VWS op internet plaatste na een werkbezoek bij zorgverzekeraar Menzis. Bij Menzis  is inmiddels in kaart gebracht wat er mis gaat en welke verbetering nodig is. Hierover is een presentatie gegeven op de Donorenavond van de NVN in oktober van dit jaar. Mineke Lievaart, manager Procesverbeterteam van Menzis, zet in dit artikel de belangrijkste informatie hiervan op een rij  

Wat gaat mis?

Een nierdonor is voor nacontroles vrijgesteld van eigen risico. Dat is geregeld in het Besluit Zorgverzekeringen. In de praktijk ervaren nierdonoren een andere gang van zaken: een nacontrole leidt bij de meeste verzekeraars tot het opleggen van eigen risico. Meestal wordt dit, als de donor contact opneemt met zijn of haar zorgverzekeraar, wel weer hersteld, maar dit punt levert, terecht, veel irritatie op.

Waarom gaat het in de praktijk dan toch anders dan wettelijk zou moeten?  ‘Een nacontrole voor een nierdonor kunnen we niet altijd als zodanig herkennen aan de declaratie’, legt Mineke uit. ‘Om dit te verbeteren, bogen betrokken partijen zich over een oplossing: de Landelijke Huisartsenvereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit, VWS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Labcentra en Zorgverzekeraars Nederland als vertegenwoordiger van alle verzekeraars. De NVN gaf steeds achter de schermen input aan dit proces.

Verbetering op komst

De oplossing is nabij. Per 1 januari 2018 is er een aparte code voor nacontroles van nierdonoren bij de huisarts. Daarmee kunnen huisartsen bij de aanvraag van labonderzoeken op hun formulieren aangeven dat het om nazorg van een nierdonor gaat. Als dat daarna door de laboratoria goed vertaald wordt in de declaratie, is voor verzekeraars duidelijk dat geen eigen risico opgelegd mag worden. In tegenstelling tot nazorg door een huisarts, bleek voor nazorg bij het ziekenhuis de bestaande codering zeer divers te zijn maar vaak niet tot belasting van het eigen risico te leiden. Ook daar is nu uniformiteit in aangebracht.

Tip voor u

De nieuwe werkwijze zal even moeten landen. De beroepsorganisaties zijn geïnformeerd maar dat zegt niet dat iedere zorgverlener dit ook op het netvlies heeft. Wellicht zijn oude gebruiken hardnekkig. Probeer te voorkomen dat de huisarts of het ziekenhuis per ongeluk verkeerde codes gebruikt. ‘Vraag uw huisarts daarom of die al bekend is met de nieuwe werkwijze’, tipt Mineke van Menzis. ‘En mocht er onverhoopt toch eigen risico opgelegd worden, dan is het verstandig contact op te nemen met uw verzekeraar. Die zal dan het eigen risico, als dat niet al aan andere zorg volgelopen is, terugbetalen.’

Meer weten?

Tekst: Mineke Lievaart (Menzis)