Vragenlijst over kiezen voor dialyse, transplantatie of conservatieve behandeling

Gepubliceerd op 23 juli 2018

De NVN vindt het belangrijk dat u samen met uw arts en andere zorgverleners kunt beslissen over uw behandeling. Zeker ook wanneer het gaat om de keuze voor transplantatie, dialyse of conservatieve behandeling (afzien van dialyse of transplantatie).

Om 'Samen beslissen' te bevorderen, hebben wij de afgelopen jaren verschillende hulpmiddelen en richtlijnen ontwikkeld of eraan bijgedragen. Maar hoe gaat dit nu in de praktijk? Worden ze gebruikt door uw zorgverlener(s)? Wordt u er door hen op gewezen? En maakt u er gebruik van? Hoe wordt u daarbij begeleid door de zorgverleners?

Deel uw ervaringen

De NVN heeft over Samen beslissen een vragenlijst gemaakt en is op zoek naar mensen die deze willen invullen.

Hebt u in 2017 of 2018 een keuze gemaakt voor dialyse, transplantatie of conservatieve behandeling? Of staat u op het punt die beslissing te nemen (binnen nu en drie maanden)? En heeft u hierover nog geen vragenlijst ingevuld via NP online? Dan hopen we dat u deze vragenlijst voor ons wilt invullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Resultaten worden gebruikt bij het mogelijk verbeteren van de hulpmiddelen. En ingebracht in overleggen met zorgverleners over richtlijnen.

Ga naar de vragenlijst Samen beslissen, consultkaarten en nierwijzer.