Wachtlijst voor niertransplantatie met levende donor in westen van het land

Gepubliceerd op 13 juni 2019

In het westen van het land (met name in Amsterdam, Rotterdam en Leiden) kan de wachttijd voor een niertransplantatie met een levende donor fors oplopen, soms tot wel zes maanden. Dit wordt bevestigd door het Landelijk Overleg Niertransplantatie (LONT).

Andere centra (o.a. Groningen en Nijmegen) hebben juist extra capaciteit en zijn bereid koppels van ontvangers en donoren over te nemen voor de operatie. In sommige gevallen kan het een uitkomst zijn om uit te wijken naar een ander transplantatiecentrum, bijvoorbeeld als daarmee voorkomen kan worden dat u eerst moet gaan dialyseren.

Mocht u belangstelling hebben om naar een ander centrum over te stappen, vraag uw behandelend nefroloog/transplantatiecoördinator daar dan naar.